Discount Designer Ties - Since 2003
NEW: Kenzo Ties 'Colorful' 45% Off

Kiton Tie Fuchsia White Polka Dot Floral - SALE

Sold out.

Kiton Ties | Kiton Shirts | Kiton Suits | Kiton Sale

Kiton Napoli

Genuine Kiton tie with Fuchsia / White Polka Dot Floral design, silk, sevenfold. Kiton Napoli neckties, men clothes/ accessories.

  • Colors: Fuchsia / White
  • Style: Sevenfold Tie
  • Size: Max. Width 3.5" / 9 cm
  • Fabrics: 100% Silk
  • Origin: Hand Made in Italy
  • Brand: Kiton Napoli
  • Genuine / Authentic
  • Prod. Code: kito140816